03-9075551      bitneeman@gmail.com  

   

                   

ביטוח משכנתא

  • "יש לי ביטוח חיים בביטוח המשכנתא, האם אני זקוק לביטוח נוסף ?"

במסגרת לקיחת הלוואת משכנתא, הבנק מחייב אותנו לרכוש ביטוח חיים למקרה פטירה חו"ח. מטרת ביטוח זה היא להוות בטוחה לבנק, שבמידה וחלילה אחד הלווים הלך לעולמו, פירעון יתרת החוב לבנק מובטח ע"י הפוליסה אותה רכש הלווה.

במקרה כאמור, שאירי הלווה שנפטר יהיו פטורים מהמשך תשלום המשכנתא ותו לא.

יוצא מכך שביטוח המשכנתא נותן מענה רק להחזר החודשי של ההלוואה ובעצם 'דואג' לבנק.

אך לא די בכך. ברוב המוחלט של המקרים הכנסתו של הלווה שנפטר היוותה עוגן כלכלי ב'טור ההכנסות' של המשפחה. כעת , לאחר פטירתו, נגדע מקור הכנסה זה.

כדי לתת מענה להעדר הכנסתו של המפרנס שנפטר, יש לרכוש ביטוח חיים פרטי שהמוטבים שלו הם בני המשפחה ולא הבנק. ביטוח זה יהווה קרן חירום ויאפשר להמשיך ולשמור על רמת החיים אליה הורגלו בני המשפחה טרם מקרה הפטירה.

לרכישת ביטוח ולפרטים נוספים , אנא צרו קשר טלפוני או באמצעות האתר.

  • "יש לי ביטוח מבנה בבנק למשכנתאות. למה כדאי לי לרכוש ביטוח שלא במסגרת הבנק ?"

הבנק שנתן לנו הלוואת משכנתא, מחייב אותנו לבטח את הנכס נשוא ההלוואה, כך שבמקרה של נזק למבנה (אין ביטוח לתכולה, כדאי לרכוש באופן פרטי) כתוצאה מרעידת אדמה, שריפה או נזקי צנרת, עלות הנזק תשולם לבנק (שהרי הוא הבעלים האמיתיים של הדירה, כל עוד לא סיימנו את המשכנתא).

במסגרת ביטוח זה אין כיסוי לנזק שייגרם לשכנים כתוצאה מאחד המקרים שצוינו לעיל.

רק במסגרת ביטוח מבנה פרטי, שלא באמצעות הבנק, יש כיסוי גם לנזק לצד שלישי.

בקיצור, הבנק דואג לבטח רק את מה שנוגע לנכס 'שלו' ולא את הנזקים שעלולים להיגרם לצד שלישי ובגינם אתם עשויים למצוא את עצמיכם חשופים לתביעות משפטיות.

לסיכום, אם אתם עדיין מבוטחים באמצעות הבנק, מהרו לרכוש ביטוח פרטי ותרוויחו כיסוי טוב יותר ובעלות נמוכה יותר.

לרכישת ביטוח ולפרטים נוספים , אנא צרו קשר טלפוני או באמצעות האתר.

ביטוח רכב

  • "עשיתי תאונה לפני שנה. אולי אני ארשום את הביטוח ע"ש אשתי, לה אין תביעות..."

עפ"י נהלי החיתום בחברות הביטוח, יש לבצע את הביטוח ע"ש בעל הרכב או בן/בת הזוג.

מאחר ומדובר בקירבה ראשונה, רואים בהם כאישות אחת. אולם, מאותה הסיבה, לא ניתן לשנות את הביטוח ע"ש בן/בת הזוג כדי להימנע מרישום תביעה, מאחר וכאמור מדובר בבית אב אחד. מאחר ונרשמה תביעה בגין אחד מבני הזוג, לא ניתן להתעלם ממנה. לעיתים, הפיתוי לעוות ולשנות את העובדות ע"מ לחסוך כסף, עלול להיות יקר ולהוות עילה מצד חברת הביטוח להתנער מאחריותה למקרה הביטוח , בטענה שנמסרו תשובות כוזבות.

לרכישת ביטוח ולפרטים נוספים , אנא צרו קשר טלפוני או באמצעות האתר.

ביטוח דירה

"אני גר בשכירות, אין לי צורך בביטוח לתכולה"

התכולה אותה רכשתם אט אט ובעמל רב, מהווה נכס בשווי של עשרות ואף מאות אלפי ₪.

תכולה זו נמצאת ברשותכם ובשימושכם.

בין אם אתם גרים בדירה בבעלותכם ובין אם בשכירות. הסיכון שיקרה נזק לתכולה, זהה בשני המקרים.

בעלות נמוכה שמסתכמת על פי רוב בעשרות ₪ בחודש בלבד, תוכלו לרכוש ביטוח שייתן לכם שקט נפשי לכך שכל רכושכם לא יורד לטמיון בעת שריפה או פריצה. 
 טיפ חשוב !!! במידה ואתם גרים בשכירות, כדאי שתבררו האם יש לבעל הנכס ביטוח למבנה. במידה ולא, אנו ממליצים לכם לרכוש על חשבונכם (מדובר בעלות מאוד נמוכה) כיסוי למבנה כתוצאה משריפה חלילה. אחרת, במידה ואתם הגורם לשריפה, תמצאו את עצמיכם נתבעים על גרימת הנזק.

לרכישת ביטוח ולפרטים נוספים , אנא צרו קשר טלפוני או באמצעות האתר.

 

טואול - בניית אתרים